ODT - סדנת ODT

סדנת ערכים: מהלך הפעילות: המשתתפים מתחלקים מראש לקבוצות בנות 15 כ"א, לכל קבוצה מנחה צמוד:

המשתתפים יוצאים ל"משחק הערכים" שהוא מסלול משימות בתוך המתחם .  תוך כדי המסלול יעמדו חברי הקבוצה במגוון משימות מאתגרות פיזית וחשיבתית, והכל ברוח טובה, אשר יעמידו למבחן את שיתוף הפעולה, עבודת הצוות, התקשורת וההקשבה של חברי הקבוצה. לכל ערך משימה : (המשימות רק להמחשה)

  1. אחריות- משימת דוגמא "הביצה המתגלגלת" - על המשתתפים להצליח לשנע ביצים בתוך מסלול צינורות בלי שישברו.

  2. מחויבות- משימת דוגמא  "המפה שהתפרקה" על המשתתפים להרכיב מפות מפורקות לכדי מפה שלמה תחת מגבלות שונות.

  3. עבודת צוות- משימת דוגמא  "הכדור המרחף" איך יוכלו חברי הצוות לשנע את הכדור באויר מתושבת לתושבת בלי שיפול?

  4. מצוינות- משימת דוגמא "המקשים" להשתפר עוד ועוד תוך כדי ביצוע של מטלות שונות.

 

"אינטגרטי" (יושרה-כבוד)- משימת "איים בזרם"- על חברי הקבוצה לחצות נהר גועש על איים וקרשים בלי ליפול למים.