תוכן איכות לקבוצות - 'במרכז' הוקם מתוך מחשבה שכל צמיחה משמעותית מחייבת התפתחות אישית רוחנית אך גם גופנית וחברתית. הזנחת אחת הרמות תיצור התפתחות שאינה שלמה.  "להיות 'במרכז' של עצמך" משמעו לשמור על איזון בין שתי הרמות. אנו מאמינים כי רק התפתחות מאוזנת (ו"מחוברת לחיים"), יכולה להוביל לשגשוג, שלווה ואושר אמיתיים.