אורחים יקרים, נבקש מכם למלא הצהרת בריאות בטרם הגיעכם - הצהרת בריאות אחת לכל אורח.

שימו לב, הצהרת הבריאות היא חובה ובלעדיה לא תוכלו להיכנס למתחם.