גיבוש חדר מורים ? צוות מורים ?  יום היערכותטיול, טיולים או אולי טיול מזמר ? - לבלות יחד קצת אחרת!  לעובדים, טיולי משפחות, וחוגי ידידים,

חוג חברים, יום שיא, אירועי שיא, יום פרוייקט, יום פרוייקט - כל מה שצריך זה להרים טלפון 

מתאים: יום הערכות, היערכות,ימי הערכות-למורים, יום עיון, יום מחלקה,גיבוש חדר מורים